Procedură de calcul salarial

 • Verificarea și procesarea pontajului lunar;
 • Validarea corectitudinii datelor înscrise în certificatele de concediu medical;
 • Validarea datelor înscrise în cererile de concediu de odihnă și confirmarea soldului dreptului de concediu de odihnă;
 • Calcularea indemnizației cuvenite pentru concediul de odihnă efectuat și a dreptului de concediu de odihnă cuvenit și neefectuat până la data rezilierii contractului individual de muncă;
 • Calculul indemnizației de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
 • Evidența elementelor de pontaj pe istoricul fiecărui salariat;
 • Calculul bonusurilor salariale nete sau brute, al sporurilor salariale în sumă netă/brută/procent, al diverselor adaosuri salariale, avantaje în natură, ajutoare sociale, etc.;
 • Operarea modificărilor referitoare la drepturile de concediu de odihnă, sporuri salariale, salarii de încadrare, compensații, beneficii, rețineri, popriri, imputații, garanții, avansuri salariale;
 • Întocmirea declarațiilor de salarizare ce stabilesc dreptul la deduceri personale și toate celelalte elemente necesare în calculul salarial (funcția de bază, casa de asigurări de sănătate, numărul de persoane aflate în întreținerea salariatului, gradul de handicap, statut de pensionar);
 • Generarea ștatului de plată;
 • Generarea centralizatorului de taxe sociale angajat/angajator;
 • Generarea, semnarea și depunerea declarației unice D112;
 • Generarea anexelor declarației D112 necesare pentru recuperarea creanțelor FNUASS;
 • Generarea notei contabile de salarii conform cu planul contabil;
 • Interogarea bazei de date și realizarea de rapoarte în conformitate cu specificațiile clientului;
 • Generarea buletinelor salariale individuale (fluturași salariali) și transmiterea acestora către beneficiar via e-mail, în format PDF sau tipăriți pe hârtie;
 • Transmiterea către beneficiar a necesarului pentru plata salariilor nete;
 • Generarea fișierului criptat pentru viramentul salariilor individuale.

Salarizare