• Consultanță și supervizare în procesul de elaborare a procedurilor specifice unei companii aeriene (operator);
  • Asistență în procesele de definire a organigramelor și categoriilor profesionale în cadrul unei companii aeriene (operator);
  • Asistență în procesele de intervievare a personalului licențiat din cadrul unei companii aeriene - postholderi, piloți, tehnicieni licențiați, însoțitori de bord;
  • Asistență în procesul de definire a clauzelor contractelor individuale de muncă pentru categoria de personal licențiat conform regulamentelor operaționale;
  • Asistență și elaborarea modelelor de salarizare (compensații și beneficii) pentru categoriile de personal din cadrul unei companii aeriene;
  • Îndrumare profesională acordată personalului aeronavigant (piloți și însoțitori de bord), față de posibile situații de criză generate de pandemia Covid-19: terminare contract, executare bound, șomaj tehnic, renegociere contract, reconversie profesională.

Consultanță Airline HR