IMG_0338

Legalitate și conformitate - documente standard, cu aspecte de legislația muncii obligatorii incluse

  • Template proceduri de resurse umane;
  • Template contract individual de muncă/acte adiționale modificatoare;
  • Template act adițional de formare profesională;
  • Template contract colectiv de muncă;
  • Template regulament intern;
  • Template documente cercetare disciplinară: convocator / raport / process verbal / decizie de sancționare;
  • Template fișe de post adaptate industriei și specificațiilor locurilor de muncă.

Conformare