• Training pentru salariații departamentului HR privind legislația muncii pe timpul pandemiei; modificări legislative;
 • Training pentru salariații departamentului de resurse umane privind organizarea și digitalizarea proceselor;
 • Training pentru middle management privind coordonarea, îndrumarea și motivarea echipelor;
 • Training pentru middle management privind recrutarea și selecția de personal;
 • Stabilirea indicatorilor de performanță (KPIs) într-un mediu de lucru flexibil;
 • Îmbunătățirea retenției de personal;
 • Îmbunătățirea angajamentului față de angajator (încadrează oamenii în rolurile potrivite din organizație; scrieți fișe de post potrivite; oferiți training potrivit și consilierea necesară; stabiliți obiective clare și definiți rolul fiecăruia în organizație; stabiliți reguli; întâlniți-vă cu oamenii pentru discuții și soluții);
 • Analiza costurilor cu forța de muncă - tăierea costurilor și reducerea forței de muncă;
 • Analiza decalajului pentru a concilia previziunea cererii privind nevoia forței de muncă cu nevoia reală (recrutare - concedier - pensionări - reconversie - transfer);
 • Dezvoltarea unui sistem de compensații și beneficii echitabil (corelează procedura de evaluare profesională cu sistemul de compensații și beneficii);
 • Scrierea fișelor de post conforme cu funcțiile și rolurile existente;
 • Elaborarea unor proceduri de lucru și diagrame de activități;
 • Negocierea, elaborarea și încheierea contractului colectiv de muncă (CCM);
 • Întocmirea Regulamentului Intern (RI);
 • Întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF);
 • Întocmirea Codului de Etică și Conduită;
 • Verificarea și întocmirea contractelor individuale de muncă (CIM) cu clauze specifice incluse pentru salariații proprii;
 • Stabilirea etapelor șomajului tehnic; elaborarea deciziilor de șomaj tehnic;
 • Elaborarea deciziilor de reducere a programului de lucru;
 • Întocmirea actelor adiționale privind telemunca (remote work);
 • Întocmirea actelor adiționale de formare profesională;
 • Întocmirea organigramelor companiei;
 • Corelarea organigramelor cu statul de personal;
 • Evaluarea posturilor din companie;
 • Elaborarea și aprobarea planului anual de formare profesională (plan de training);
 • Auditul departamentului de resurse umane;
 • Reprezentarea companiei/societății în relația cu ITM.

Ce am nevoie?